Les over de toekomst van Kampen

Van de ervaringen van onze oudere inwoners kunnen we veel leren, maar ook de nieuwe generatie vergeten we niet. Om de wensen van basisschoolleerlingen te verzamelen, hebben we een lesprogramma ontwikkeld. Op deze pagina staan alle filmpjes die bij het programma horen en zijn de lesbladen te downloaden.

Filmpjes

Filmpje 1: burgemeesterDownload
Filmpje 2: Khai uit Kampen Download
Filmpje 3: Kyra Selles Download
Filmpje 4: afsluiting burgemeester Download

Lesbladen
Bij het lesprogramma horen lesbladen. De ingevulde lesbladen ontvangen we graag retour, het liefst zo snel mogelijk (uiterlijk vrijdag 24 maart). We gebruiken ze ter voorbereiding op de scholenbijeenkomst op vrijdag 31 maart en als input voor het toekomstplan van de gemeente Kampen.

Download de lesbladen

Meer weten over het project?
Neem contact op