Dit gaan we doen

De gemeenteraad nodigt alle inwoners uit om mee te denken over de toekomst van Kampen. We vinden het belangrijk dat iedereen van zich kan laten horen. Daarom kiezen we voor een vernieuwende werkwijze. Op deze pagina lees je wat we gaan doen.

Beantwoord de vragen - december 2022 t/m maart 2023

Deel jouw kijk op Kampen door de vragenlijst op deze website in te vullen. Ook ontvangen we graag jouw gegevens, zodat we je op de hoogte kunnen houden van momenten waarop je kunt meedenken.

In de vragenlijst komen thema’s voorbij die belangrijk zijn voor de toekomst van Kampen. Je ziet voorbeelden van afwegingen die we moeten maken. Uiteraard verkennen nog veel meer vragen en antwoordopties. Dat doen we tijdens de bijeenkomsten die we in de komende periode organiseren.

Ticket naar de toekomst - februari 2023

Een groep van tweehonderd willekeurige inwoners ontvangt een ‘ticket naar de toekomst’. Met dit ticket krijg je toegang tot twee bijeenkomsten waarin je mag meedenken over allerlei thema’s. Zo werk je op een leuke, interactieve manier mee aan het volgende hoofdstuk in het verhaal van de gemeente Kampen.

We selecteren inwoners van achttien jaar en ouder uit de stad en alle omliggende kernen. Ontvang je een ticket, dan vertegenwoordig je jouw eigen stem én die van de mensen om je heen. Omdat we begrijpen dat dit best spannend kan zijn, mag je iemand meenemen. Twee weten nu eenmaal meer dan één.

<!----Heb je een ticket ontvangen? Laat ons dan weten of je bij de sessies aanwezig bent.

Meld je aan

De nieuwe generatie aan het woord - januari en februari 2023

Van de ervaringen van onze oudere inwoners kunnen we veel leren, maar ook de nieuwe generatie vergeten we niet. We gaan apart in gesprek met kinderen en jongeren, zodat we erachter komen hoe zij de gemeente Kampen in de toekomst graag zien.

Concept-toekomstplan maken - maart en april 2023

We maken een concept-toekomstplan, waarbij we alle verhalen van inwoners meenemen die we op dat moment hebben verzameld. Deze verhalen vormen een advies; het is aan de gemeenteraad om erover te besluiten.

Definitief toekomstplan - juli t/m november 2023

We presenteren het concept-toekomstplan op deze website. Hierop mag je als inwoner reageren. Dit kan tot 17 september 2023. De gemeenteraad gaat vervolgens over de verschillende thema’s in gesprek, waarna het definitieve toekomstplan in november 2023 wordt vastgesteld. Vanaf dat moment beschikt de gemeente Kampen over een koers voor de komende twintig jaar.

Meer weten over het project?
Neem contact op